Szkolenia IPC dla specjalistów od elektroniki

Redakcja

2 lipca, 2024

Normy IPC zostały opracowane jako międzynarodowe, zunifikowane standardy produkcji, kontroli jakości oraz naprawy zespołów elektronicznych wytwarzanych przez producentów na całym świecie. Z uwagi na ten fakt powinien je znać każdy specjalista-elektronik, który chce wykonywać swoje obowiązki zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami branżowymi. Szkolenia IPC pozwalają zdobyć tę wiedzę oraz uzyskać honorowany na całym świecie certyfikat każdemu pracownikowi, niezależnie od doświadczenia zawodowego.

PB Training – oferta szkoleniowa w zakresie norm IPC

Oferta szkoleń IPC dostępnych w PB Training jest stale rozszerzana i aktualizowana, dzięki czemu obejmuje pełne spektrum standardów wykorzystywanych obecnie w Polsce przez producentów elektroniki. Aktualnie można skorzystać z następujących szkoleń dotyczących norm IPC:

  • IPC A-600 – kryteria dopuszczalności płyt drukowanych
  • IPC A-610 – kryteria dopuszczalności zespołów elektronicznych
  • IPC/WHMA-A-620 – wymagania i kryteria akceptacji dla kabli oraz wiązek przewodów
  • IPC 7711/7721 – poprawki, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych
  • IPC J-STD-001 – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych
  • IPC J-STD-001 SPACE – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem sprzętu elektronicznego do zastosowań kosmicznych

Szkolenia IPC w PB Training – jakie uprawnienia można zdobyć?

Udział w wybranym szkoleniu IPC oraz pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego pozwala uzyskać formalne potwierdzenie zdobytych umiejętności, czyli imienny certyfikat IPC w zakresie  danego standardu  IPC. W zależności od rodzaju szkolenia, w PB Training można zdobyć następujące certyfikaty:

Certyfikat Specjalisty IPC (CIS) – to dokument poświadczający zdobycie i posiadanie przez daną osobę kompetencji zawodowych w zakresie  standardu, którego dotyczy certyfikat. Jest on honorowany międzynarodowo przez znakomitą większość producentów elektroniki. Co ważne, dokument jest ważny przez 2 lata od daty wydania – po upływie tego terminu niezbędna jest recertyfikacja.

Certyfikat Trenera IPC – ten certyfikat poświadcza zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie  standardu, którego dotyczyło szkolenie IPC, a także uprawnia jego właściciela do prowadzenia szkoleń IPC (w zakresie danego  standardu) dla innych osób, chcących uzyskać certyfikat Specjalisty IPC.

Poza szkoleniami IPC wymienionymi powyżej, PB Training oferuje również autorskie programy szkoleniowe, pozwalające zdobyć wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne wymagane do pełnienia funkcji koordynatora ESD.

51463692-1250831635067805-1097041750997860352-n (3).jpg

Szkolenia IPC u  Autoryzowanego Partnera IPC w Polsce

Wszystkie szkolenia IPC odbywające się pod szyldem PB Training – Autoryzowanego Partnera IPC w Polsce, czyli ceniona w kraju i za granicą firma PB Technik. Kadra szkoleniowa składa się z dydaktyków-praktyków, posiadających nie tylko wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonałe przygotowanie merytoryczne, ale również praktyczną wiedzę niedostępną nigdzie indziej. Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC, w którym odbywają się szkolenia, jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w kraju, ale w razie potrzeby możliwe jest zorganizowanie szkolenia IPC w dowolnym innym obiekcie bądź w siedzibie klienta, pod warunkiem spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań.

Artykuł sponsorowany.

Polecane: