Plac Zawiszy Czarnego w Szczecinie – centrum przesiadkowe

Redakcja

8 listopada, 2023
Na szczecińskim placu Zawiszy Czarnego trwają prace zmierzające do jego transformacji w nowoczesne centrum przesiadkowe. Ta długotrwała inwestycja, zakończenie której zaplanowano na 2029 rok, obejmuje utworzenie parkingów wielopoziomowych oraz wielofunkcyjnych obiektów w śródmieściu. Obecnie projekt jest na etapie analiz, a w szczególności rozpatrywanych jest kwestii związanych z modernizacją systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie placu. Dalej zaplanowano ustalenie ostatecznej koncepcji zagospodarowania, wybór wykonawcy oraz poszukiwanie prywatnego partnera na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto dąży do znalezienia współpracownika, który podjąłby się współfinansowania inwestycji oraz czerpał zyski z działalności komercyjnej planowanych obiektów. Wstępne założenia projektu wskazują, że centrum przesiadkowe stanie się kluczowym punktem dla wszystkich przewoźników dalekobieżnych. W planach jest też stworzenie parkingu, poczekalni dla podróżnych, kasy biletowe oraz biura. Dodatkowo, przewidziano parking z przynajmniej 200 miejscami oraz budynek o charakterze komercyjnym. Plac Zawiszy Czarnego, będący w XIX wieku jednym z najpiękniejszych zakątków miasta z dominującym kościołem na skarpie Odry, przemienił się w efekcie zmian urbanistycznych w teren o charakterze przemysłowym. Obecnie plac jest zapomniany i pełen małych budynków, które ukrywają funkcje typowo spotykane na peryferiach miast. Otoczony kamienicami z XIX wieku i starymi drzewami, plac ma szanse odzyskać dawną chwałę, przyciągając atrakcyjną ofertę handlową i gastronomiczną. Wpłynęłoby to z pewnością na wartość sąsiadujących kamienic i podniosłoby standard okolicznych ulic. Istotnym elementem miejsca jest schron położony 16 metrów pod ziemią, z murami o grubości trzech metrów, częściowo dostępny dla turystów jako atrakcja.

Polecane: