Finansowanie projektów za pomocą BOT (Build-Operate-Transfer)

Redakcja

18 listopada, 2023

BOT, czyli Build-Operate-Transfer, to forma finansowania i rozliczania projektów inwestycyjnych, która często jest wykorzystywana przez samorządy. W ramach BOT, inwestor (najczęściej prywatny przedsiębiorca) buduje, prowadzi i eksploatuje daną infrastrukturę przez określony czas, po czym przekazuje ją do dyspozycji beneficjenta publicznego.

Jak działa BOT?

Proces BOT można podzielić na trzy główne etapy: budowę, eksploatację oraz transfer.

Budowa:

Pierwszym krokiem w ramach BOT jest budowa infrastruktury przez inwestora. Może to być droga, most, obiekt komunalny, parking, basen czy też hala widowiskowa. Ważne jest, aby budowa odbywała się zgodnie z umową oraz spełniała ustalone wcześniej standardy i wymogi.

Eksploatacja:

Po zakończeniu budowy, inwestor przejmuje obiekt i rozpoczyna jego eksploatację. To on jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę i dbanie o infrastrukturę przez określony czas. W tym okresie inwestor ma również możliwość generowania zysków z wykorzystania infrastruktury.

Transfer:

W ostatnim etapie projektu, inwestor przekazuje infrastrukturę do dyspozycji beneficjenta publicznego. Przekazanie odbywa się na podstawie umowy, która reguluje warunki przejęcia, w tym stan techniczny obiektu oraz ustalone zasady eksploatacji. Poniżej przedstawiamy proces finansowania projektów za pomocą modelu BOT (Build-Operate-Transfer) na przykładzie samorządu budującego basen z partnerem prywatnym.

bot przykład - schemat

Zalety BOT

BOT jako forma finansowania projektów inwestycyjnych posiada wiele zalet, dlatego cieszy się popularnością wśród samorządów. Oto niektóre z nich:

  • Dostęp do kapitału: BOT umożliwia samorządom zdobycie potrzebnego kapitału na realizację inwestycji, który często jest ograniczony w tradycyjnych formach finansowania.
  • Zewnętrzne zarządzanie: Przejęcie obowiązków eksploatacyjnych przez inwestora pozwala samorządom skoncentrować się na innych aspektach zarządzania, bez konieczności angażowania zasobów w utrzymanie infrastruktury.
  • Ryzyko inwestycyjne: W przypadku BOT, ryzyko związane z inwestycją przenosi się na inwestora, co znacząco redukuje ryzyko dla samorządu. Inwestor jest odpowiedzialny za koszty budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

BOT (Build-Operate-Transfer) jest jedną z efektywnych form finansowania projektów inwestycyjnych dla samorządów. Pozwala ona na zdobycie potrzebnego kapitału, przeniesienie odpowiedzialności za eksploatację na inwestora oraz redukcję ryzyka inwestycyjnego. Warto rozważyć tę formułę przy planowaniu większych inwestycji, aby zwiększyć efektywność i osiągnąć długotrwałe korzyści dla społeczności lokalnej.

Polecane: