O stabilności infrastruktury

Partnerstwo publiczno-prywatne to narzędzie tworzenia, modernizacji i optymalizacji infrastruktury ekonomicznej i socjalnej. Chcielibyśmy, obok dyskusji na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, której poświęcony jest obecny numer Forum PPP, podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami związanymi z dyskusją, która toczy się obecnie w wielu miejscach świata na temat przyszłości planowania i eksploatacji infrastruktury, jak również odnieść te spostrzeżenia do krajowego rynku…

Czytaj dalej
O stabilności infrastruktury

Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Ostatnie siedem lat to (…) czas, w którym atmosferę zaufania międzysektorowego budowały gminy (…), gdyż w znaczącej większości przypadków są inicjatorami nawiązania współpracy (…) o tym, które gminy zasługują na szczególne wyróżnienie będą mogli Państwo zdecydować sami po zapoznaniu się z poniższym zestawieniem. Moja narracja przy każdym roku ma jedynie za zadnie wypunktować istotne wydarzenia, mające wpływ na rozwój rynku w stopniu znaczącym.

Czytaj dalej
Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).

Praktyka pokazuje, że im wcześniej podmiot publiczny zaangażuje doświadczonych doradców, tym ma więcej szans na efektywną realizację inwestycji, m.in. z uwagi na fakt, iż zamawiający będzie mógł skorzystać z wiedzy osób i podmiotów, które uczestniczyły w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć. Raport z kontroli NIK z 2014 roku, dotyczący realizacji projektów PPP, wskazuje, że najlepiej były przygotowane te podmioty publiczne, które korzystały z fachowego doradztwa…

Czytaj dalej
Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).