Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).

Praktyka pokazuje, że im wcześniej podmiot publiczny zaangażuje doświadczonych doradców, tym ma więcej szans na efektywną realizację inwestycji, m.in. z uwagi na fakt, iż zamawiający będzie mógł skorzystać z wiedzy osób i podmiotów, które uczestniczyły w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć. Raport z kontroli NIK z 2014 roku, dotyczący realizacji projektów PPP, wskazuje, że najlepiej były przygotowane te podmioty publiczne, które korzystały z fachowego doradztwa…

Czytaj dalej
Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).