Liczba wyzwań związanych z przestępczością finansową, takich jak pranie pieniędzy, oszustwa...